Vještine

Adobe Illustrator

Corel Draw

Adobe Photoshop

Quark Express

Adobe InDesign

BILBORD
CITYLIGHT
CERADA
POSTER
LETAK
ROLL-UP
MENU

KATALOG
BROŠURE
PROSPEKTI
KALENDARI
NALJEPNICE
ČASOPIS
NOVINSKI OGLASI

LOGO DIZAJN
MEMORANDUM
KOVERAT
VIZITKA
FASCIKL
NALJEPNICE
ZA VOZILA

MAJICA
KIŠOBRAN
ROKOVNIK…

…kreiranje vizuelnog
identiteta i bilo
koje vrste publikacija.

ja sam graficki dizajner

Grafičkim dizajnom bavim se od 2006. godine. Radio sam idejna rješenja za magazine („Pravda“ i „Chic“), te na osmišljavanju korporativnog identiteta. Svoj rad bih predstavio kao kreativan i savremen, a brzina i poštovanje želja klijenata su mi prioritet.

Klijentima nudim kreiranje vizuelnog identiteta (logotip, memorandumi, koverte, vizit-karte, računi, knjiga grafičkih standarda), dizajn promotivnih sredstava (leci, brošure, prospekti, katalozi, kalendari, naljepnice), pripreme za štampu (dizajn i izrada novinskih oglasa, bilborda, ali i svih vrsta publikacija).

king.gad@gmail.com

king.gad@gmail.com
065 / 618 844